Paranormal/Fantasy
Kiss of Darkness; Alien Vampire Hunter 1